Teleconnection Monitoring...

Time series

 

Models

 

Sample Predictions

 

واکاوی چند بعدی "دلایل و ریشه های اصلی موثر" بر رویداد سیلاب فراگیر غرب کشور در نوروز 1398:


الف)دلایل آبشناسی:
1- بارش سنگین,مداوم و گسترده در پهنه ای بیش از40 هزار کیلومتر مربع: بطوریکه بارش گسترده استان های ایلام,لرستان,کرمانشاه و جنوب همدان در بیشتر مناطق ۱۰۰ تا 216 میلیمتر در 48 ساعت گزارش شد.

2- بارش های مناسب طی ماه های گذشته از پاییز تا روز رویداد سیل و کاهش نفوذ پذیری خاک و کاهش ظرفیت برخی سدها.

3- الگوی زمین شناسی مناسب چین های موازی زاگرس ژورا در همگرایی و تمرکز جریان های سیلابی.

ب)دلایل انسانی، مدیریتی و محیطی( "دلیل اصلی" تبدیل سیل کلاسیک به بحران ملی):
1- عدم رعایت حریم بیشتر رودخانه ها و مسیل ها و انواع ساخت و سازهای غیر استاندارد.
2- عدم اجرای مناسب و کافی طرح های آبخیزداری، آبخوانداری و آمایش سرزمین.
3- فرسایش شدید خاک دامنه ها و زمین های کشاورزی طی یک دهه گذشته: بطوریکه سبب افزایش فیزیکی حجم سیل و تبدیل به دوغاب سنگین شد.

4- عدم توجه کافی به هشدارهای سازمان هواشناسی و ادارات کل هواشناسی استان ها.

5- عدم آمادگی نهادهای امدادی در برابر این گونه حوادث طبیعی، بویژه کمبود تجهیزات و نبود فرایند یکپارچه.                                                               6- کاهش سطح و کیفیت پوشش گیاهی به دلیل تاثیرات منفی انسانی و خشکسالی های انباشته.

ج)تاثیر گرمایش جهانی و تغییر اقلیم:
1- ایجاد وردش در گردش عمومی جو و افزایش بی هنجار دمای آب پهنه های آبی منطقه ی خاورمیانه بویژه شمال اقیانوس هند: از تابستان گذشته تا مارس امسال دمای آب این پهنه ها ۱ تا ۳ درجه بیش از نرمال بود و در برخی ماه ها نیز با ثبت رکورد.
2- افزایش دمای میانگین منطقه و عقب نشینی برف مرزهای مناطق کوهستانی(سهم بیشتر بارش مایع).

3- تغییر کاربری زمین و افزایش تبخیر سطحی در مسیر شبه بمب چرخندی و تاثیر احتمالی چشمه های رطوبت موقتی از جمله سدها و بارش های پیشین.

د) واداشت های هواشناسی /  اقلیم شناسی همدید (تخصصی):

1- رخداد پدیده النینو از پاییز گذشته تا بهار سال جاری، به عنوان بستر اصلی الگوهای همدید مساعد ترسالی.
2- ایجاد دو چرخند پی در پی جبهه ای بسیار ژرف و پویا روی شرق مدیترانه (سامانه کم فشار دینامیک ترکیبی مدیترانه و سودانی)
3- تقویت و افزایش انحنای رودباد نزدیک گرمسیر (افزایش تندی هسته: 5 متر بر ثانیه بیش از نرمال، بی پیشینه در 22 سال گذشته) و جابجایی غیرعادی جنوب غرب سو نسبت به الگوی نرمال.
4- کاهش قابل ملاحظه ی فشار سطح زمین از عربستان تا عراق و عقب نشینی کم پیشینه پر ارتفاع نزدیک گرمسیری به عرض 10 شمالی.
5- همگرایی شدید جریانات مرطوب از سمت شمال اقیانوس هند تا دریای سرخ و شرق مدیترانه در راستای سه گوش جبهه زای جده- ایلام- اهواز.
6-  بیش فعالی بی پیشینه فاز مثبت نوسان اطلس شمالی از تابستان گذشته تا نوروز 1398(معمولا سبب تقویت جت و ژرف شدن تاوه قطبی در شرق اروپا).
7-  کاهش نسبی دمای شمال اقیانوس اطلس گرمسیری: گرایش ضعیف به فاز منفی شاخص چند دهه ای اطلس و افزایش بی پیشینه دمای سطح اقیانوس اطلس گرمسیری جنوبی(افزایش فرارفت نواحی گرمسیری به نزدیک گرمسیر).
8- کاهش غیر عادی دمای سطح آب شاخاب پارس به زیر نرمال در ماه مارس ۲۰۱۹.
9- انتهای چرخه 24 لکه های خورشیدی و پایین ترین تعداد لکه در یک دهه و چند ماه گذشته(همبستگی نسبی مثبت بین شمارگان لکه ها با نیروی پرفشارهای نزدیک گرمسیری وجود دارد).

10- فاز 4 تا 6 مادن- جولین(تاثیر گذاری نسبتا خنثی بر بارش کشور).

11- تضعیف بی پیشینه جت تراز پایین سومالی که سبب افزایش شار رطوبتی از شمال اقیانوس هند گردید. همزمان کاهش دمای سطح آب شرق دریای عرب به بیش از یک درجه کمتر از نرمال(بالاآیی آب سرد ژرف و افزایش شار ایران سو).

12- پرش ناگهانی و بی پیشینه فاز منفی شاخص شبه نوسان دو سالانه استراتسفر گرمسیری به فاز مثبت، از زمستان گذشته.

در پایان، حتی اگر دوره برگشت این بارش ها 200 سال نیز بوده باشد؛ بی مهری ما با طبیعت و عدم آمادگی کافی در برابر این نوع فرین های اقلیمی، دلیل اصلی این همه خسارات جانی و مالی در کشور بود.

محمد احمدی، کارشناس اقلیم شناسی اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه. فروردین ماه 1398.

[email protected]

آیا در آستانه یک نقطه عطف یا نقطه بی بازگشت اقلیمی هستیم!؟
Are we on the turning point or climatic no return point?

        رکوردهای نوامبر 2018
بالاترین دمای آب شمال اقیانوس هند
بالاترین دمای آب جنوب شاخاب پارس
بیشترین پوشش برف آمریکای شمالی
مولفه بالای نیمروزی جت 300 خاورمیانه/ 50 ساله

***
      
رکوردهای آگوست 2018

بالاترین مولفه باد جنوبی روی شمال اقیانوس هند- تراز 850 ه پ
 
بالاترین شاخص نائو 


***

  Records /Past 50 to 65 years (Jul 2018):

  • SST of Caspian Sea(+): +3.1 than Normal!: may occur Unprecedented flash flood in next 3 months!
  • SST Average of All Water regions of Mideast.
  • QBO(-).


               Records /Past 50 to 65 years (May 2018):

  • SST of East Mediterranean(+).
  • SST of whole Mediterranean(+).
  • SST Average of All Water regions of Mideast.
  • SST of Red Sea(+).
  • Scandinavian Index(+)
  • Deferential SST North than South of Pacific equatorial ocean(+).


moahmadi04@gmail.com